Yönetim Kurulu

Hale Pekerten (Başkan)

Rıfkiye Üstün (Başkan vekili)

Ayşe Selcen ALPAN(Sekreter)

Musa Kazım DÜZBASTILAR

Berna GÜRBÜZ